Пристрій Захисного Вимикання ПЗВ

                                                          Пристрій Захисного Вимикання – ПЗВ
Основні питання, що стосуються використання ПЗВ регламентовані Тимчасовим положенням “Про застосування пристроїв захисного вимкнення”, вимоги яких наведено нижче.
Дозволяється використовувати сертифіковані ПЗВ вітчизняного та зарубіжного виробництва.
ПЗВ для захисту від ураження електричним струмом, як правило, повинні застосовуватись в окремих групових лініях. Допускається приєднання до одного ПЗВ кількох групових ліній через окремі автоматичні вимикачі.
Основними видами захисту від ураження електричним струмом при прямому дотику до струмопровідних частин є ізоляція цих частин та заходи запобігання доступу до них. Встановлення ПЗВ з номінальним струмом спрацювання до ЗО мА є додатковим засобом захисту у випадку відмови або недостатності основних видів захисту. ПЗВ, що керуються диференційним струмом, поряд із захистом від надструмів, належать до основних видів захисту від непрямого дотику, що забезпечує автоматичне вимкнення живлення. Захист від надструмів забезпечує захист від непрямого дотику шляхом вимикання пошкодженої ділянки кола при глухому замиканні на корпус. У випадку малих струмів замикання, зниження опору ізоляції, а також при обриві нульового захисного провідника, ПЗВ є практично єдиним засобом захисту. Застосування захисту від надструмів є обов’язковим для об’єктів житлового фонду, а застосування ПЗВ – рекомендованим. ПЗВ не може бути єдиним видом захисту від непрямого дотику.
Необхідність застосування ПЗВ визначається, виходячи з гарантованого забезпечення заходів з електробезпеки та у відповідності із затвердженими нормативними документами: на стадії проектування – проектною організацією; на діючих електроустановках енергогосподарств споживачів при необхідності забезпечення додаткового захисту від ураження електричним струмом – енергетичною службою підприємства (власника).
Застосування ПЗВ обов’язкове для групових ліній, що живлять штепсельні з’єднання зовнішнього встановлення (ГОСТ Р 50571.8-94, МЗК 364-4-47-81); для захисту штепсельних розеток ванних та душових приміщень, якщо вони не приєднані до індивідуального розподільчого трансформатора безпеки (ГОСТ Р 50571.11-96, МЗК 364-7-701-84).
Рекомендується застосування ПЗВ, при спрацюванні яких розмикаються всі робочі провідники, в тому числі і нульовий. В цьому випадку наявність захисту від надструму в нульовому робочому проводі не вимагається.
При виборі струму установки ПЗВ треба враховувати, що сумарне значення струму витоку стаціонарних та переносних електроприймачів, які можуть бути приєднані до мережі в нормальному режимі роботи, не повинно перевищувати 1/3 номінального струму уставки ПЗВ, оскільки ПЗВ може спрацьовувати при величині диференційного струму, яка перевищує 0,5 номінального струму уставки.
При дворівневому встановленні ПЗВ повинні виконуватись вимоги селективності. У випадку дво- чи багатоступеневих схем ПЗВ, розташовані ближче до джерела живлення, повинні мати уставку струму та час спрацювання не менше ніж у три рази більше, ніж ПЗВ, що розташовані ближче до приймача електричної енергії.
Не допускається з’єднувати нульовий робочий провідник N з нульовим захисним провідником РЕ в зоні дії ПЗВ.
ПЗВ повинно зберігати постійну готовність дії і не втрачати свої характеристики при короткочасних (до 5 сек) зменшеннях напруги до 50% від номінального значення (режим виникає у випадку коротких замикань або під час спрацювання АВР). В усіх випадках ПЗВ повинно забезпечити надійну комутацію кіл навантаження з врахуванням можливих перевантажень. Необхідно надавати перевагу ПЗВ суміщених з автоматичним вимикачем, чим забезпечується захист від надструмів. Забороняється використовувати ПЗВ без захисту від надструмів в групових лініях не забезпечених таким захистом.
У випадках використання ПЗВ без максимальних розчеплювачів, необхідно провести розрахункову перевірку ПЗВ в режимах надструмів з врахуванням захисних характеристик апарата, який забезпечує максимальнострумовий захист.
В житлових приміщеннях, як правило, повинні застосовуватись ПЗВ, які реагують не тільки на змінний, а й на пульсуючі струми пошкоджень. Джерелами пульсуючого струму можуть бути пральні машини з частотним регулятором швидкості, регульовані пристрої освітлення, телевізори, відеомагнітофони, комп’ютери тощо. Застосування ПЗВ, які реагують тільки на змінні струми витоку, допускається в обгрунтованих випадках. ПЗВ доцільно застосовувати в групових мережах, що живлять штепсельні розетки.
На лініях, що живлять стаціонарне електрообладнання і світильники, а також в загальнобудинкових освітлювальних мережах, застосування ПЗВ не вимагається.
Забороняється застосовування ПЗВ, які діють на вимикання:
– для електроприймачів, вимкнення яких може призвести до небезпечних наслідків, зокрема створення безпосередньої загрози для життя людей, можливість виникнення вибухів і т.ін.;
– на ділянках ліній, що живлять установки пожежної сигналізації.
Для сантехкабін, ванних та душових, електропостачання яких забезпечується окремою лінією, рекомендується застосовувати ПЗВ зі струмом уставки 10 мА. В інших випадках допускається використання ПЗВ з номінальним струмом уставки ЗО мА. ПЗВ повинні задовільняти вимогам підключення. Особливу увагу треба звертати на використання проводів – більшість приладів іноземного виробництва допускають підключення тільки мідних провідників. На новозбудованих об’єктах ПЗВ повинно захищати якомога більшу кількість електроприймачів та групових ліній. Об’єднання кількох групових ліній можна виконувати з врахуванням можливості їх одночасного вимкнення та виконання вимог селективності. На індивідуальних об’єктах – котеджі, дачі тощо, ПЗВ повинно встановлюватись після розрядників-обмежувачів перенапруг (ОПН).

Залишити коментар

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>